REKISTERISELOSTE

_________________________________________________________________________

  1. Rekisterinpitäjä

Asenteella Training Oy

Koppelotie 21, 90650 OULU

info@asenteellatraining.fi

  1. Rekisteristä vastaava

Asenteella Training Oy

Y-tunnus: 3095240-8

Koppelotie 21, 90650 OULU

info@asenteellatraining.fi

  1. Rekisterin nimi

AsenteellaTraining.fi verkkokauppa

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

AsenteellaTraining Oy verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen

asiakassuhteen kehittäminen

palvelun toteutus

asiakastapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

markkinointi ja muut vastaavat käyttötarkoitukset

analysointi ja tilastointi

markkinatutkimukset

muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet

Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 Ikä, sukupuoli

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, liittymisajankohta, sopimuksen voimassaoloaika, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvontatiedot sekä peruutustiedot

Käyttäjän erillisellä suostumuksellaan luovuttamat, mobiililaitteen keräämät, GPS- ja syketiedot

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

AsenteellaTraining.fi käyttäjästä keräämät tiedot

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.  TIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn pyynnöstä sekä rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

  1. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

  1. Muutokset rekisteriselosteeseen

Asenteella Training Oy:llä voi yksipuolisesti muuttaa tietosuojakäytäntöä. Muutoksista tullaan ilmoittamaan internetsivuilla.